สมาคมนักบินไทย (สนท) 

Thai Pilots Association (THAIPA)

Copyright  - All rights reserved.สมาคมนักบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 3 เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 02-545-4046 email thaipa@thaipa.org 


นิยม

ล่าสุด

เสริมสร้างสามัคคี ปกป้องศักดิ์ศรีนักบินไทย รับใช้สังคม 

Low Visibility Operations อย่างเข้าใจง่าย


Cr:Thitivimol Lom Siripanyo·Saturday, December 3, 2016


การบินแบบทัศนวิสัยต่ำ หรือเรียกสั้นๆว่า Low Vis เป็นวิชาที่นักบินมักบ่นว่ายุ่งยากซับซ้อน ผมเองได้รับมอบหมายให้สอนวิชา Low Vis ที่ฟลีต B6 ระหว่างปี 2000-2005 ได้พยายามศึกษาเชิงหลักการความเป็นมา และจัดทำ Booklet ที่ใช้ประกอบการฝึกใน Flight Simulator โดยศึกษาจากตำราหลักคือ Getting to Grips with Cat II / Cat III Operations ของ Airbus และจากตำราแวดล้อมหลายเล่ม เพื่อนำมาบรรยายสรุปในห้องเรียน

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีโอกาสบรรยายหลักการ Low Vis ให้หัวหน้านักบินท่านหนึ่งฟังในขณะ briefing ก่อนทำการฝึกใน Simulator จึงได้รับมอบหมายให้จัดทำบทความบันทึกการบรรยายดังกล่าว โดยอธิบายหลักการแบบลำดับความเป็นมา แสดงเหตุผลให้เห็นภาพรวม ที่อาจเป็นประโยชน์แก่นักบินที่สนใจ ทั้งนี้ มีความมุ่งหมายเป็นเพียง Guideline ช่วยเสริมความเข้าใจในวิชา Low Vis เท่านั้น หากมีส่วนใดไม่ตรงกับตำราหรือเอกสารอย่างเป็นทางการใดๆ ย่อมถือเอาตำราหรือเอกสาร Official เป็นหลักอ้างอิง อ่านต่อ